Herkent u deze situatie?
U bent zich aan het oriënteren op de aanschaf van een nieuw product en hebt op internet al vooronderzoek gedaan. U besluit de stad in de gaan en de winkel binnen te stappen. Wordt u gezien, goed geadviseerd en besluit u tot kopen over te gaan? Juist in deze tijd is het essentieel om de koper een gevoel van welkom te geven en ervoor te zorgen dat winkelen een beleving wordt.

Hoe zorgt u ervoor dat klanten zich op hun gemak voelen?
Hoe zorgt u ervoor dat je van kijkers kopers maakt?
Hoe raakt u in gesprek met een klant?

Training “ Klantgerichter Verkopen”

Met deze training krijgt u inzicht in uw eigen verkoopgewoontes en hoe u over komt op anderen. U krijgt handvatten hoe u effectiever, klantgerichter kunt verkopen. Het gevolg: meer werkplezier, hogere omzet, meer teamgevoel, professioneler functioneren en het besef dat u waarde toevoegt voor uw organisatie.

Na afloop van de training “Klantgerichter Verkopen” weet en kunt u:
. de juiste begroeting hanteren
. actief luisteren, samenvatten & doorvragen
. de juiste vragen stellen
. houding, uitstraling & gedrag en het effect op de klant
. omgaan met (koop-) bezwaren en lastige situaties
. verbale & non-verbale communicatie
. de klant beter inschatten

Van weten & kunnen, naar willen & doen.
Tijdens mijn trainingen stuur ik op kennisoverdracht (weten) en oefenen met nieuw aangeleerde vaardigheden (kunnen). Maar dan zijn we er nog niet! Weten en kunnen is mooi, maar willen en doen is beter. Mijn handelsmerk zijn de terugkomdagen. Zo kan ik vinger aan de pols houden of het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Borging dus.

Informatie aanvragen over de training Klantgerichter Verkopen