Herkent u deze situatie?
Twee medewerkers hebben een gesprek over hun leidinggevende. Er wordt veel geklaagd; over de grote werkdruk bijvoorbeeld. Onderhuids zit er spanning in de relatie en dat komt hun werkplezier niet ten goede. Dat uit zich zelfs in het feit dat klanten als lastig ervaren worden.

Hoe zorgt u ervoor dat de onderlinge communicatie verbetert?
Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers weer blij zijn met een klant?
Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers hun werk weer stralend kunnen doen? 
Het verbeteren van de communicatie is één van de vaardigheden die we gaan trainen tijdens:

Training “Verbeterde Communicatie”

Met deze training krijgt u inzicht in uw eigen communicatiegewoontes en hoe u op anderen overkomt en u krijgt handvatten hoe u effectiever, klantgerichter kunt communiceren. Het gevolg: meer werkplezier, minder stress, professioneler functioneren en het besef dat u waarde toevoegt voor uw organisatie.

Na afloop van de training “Verbeterde Communicatie” weet en kunt u:
● actief luisteren, samenvatten & doorvragen
● feedback geven & ontvangen
● houding, uitstraling & gedrag en het effect op de klant
● omgaan met weerstanden en lastige situaties
● telefoonetiquette
● verbale & non-verbale communicatie
● waarom gaat het zo vaak mis in de communicatie?

Van weten & kunnen, naar willen & doen.
Tijdens de trainingen sturen we op kennisoverdracht (weten) en oefenen we met nieuw aangeleerde vaardigheden (kunnen). Maar dan zijn we er nog niet! Weten en kunnen is mooi, maar willen en doen is beter. Ons handelsmerk zijn de terugkomdagen. Zo kunnen we vinger aan de pols houden of het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Borging dus.

Informatie aanvragen over de training Verbeterde Communicatie

"Rensink bv is altijd bezig met innoveren en vooruitgang. Daar is communicatie een belangrijk onderdeel van. Petra Kluft-Van Goethem heeft voor Rensink bv een communicatietraining geschreven die echt bij ons paste. Door die klantgerichte aanpak én de motiverende aanpak van Petra is deze training een succes geworden. Het vervolg is inmiddels gestart.

Gerdy Pusceddu-Smoes, directie Rensink Totaalonderhoud

 

 

"Tijdens de ICM opleiding "Trainer als Beroep" heb ik Petra leren kennen als een zeer gedreven collega met een grote liefde voor het trainersvak. Tijdens haar vele bijdragen, oefeningen en presentaties straalde ze haar passie voor het trainen uit alsook haar streven naar hoge kwaliteit. Petra geeft het beste van haar kunnen en stimuleert de groep daarmee ook van hun kant het beste te geven. Kwaliteit is voor haar geen hol begrip, maar een houding die aanstekelijk werkt op de groep en die wezenlijk bijdraagt tot het bereiken van de gestelde doelen." 

Arjan Ros, Training & Talent Development

 

 

"Uitstekende training, zeer bruikbaar in mijn eigen werksituatie. Het gaf me weer gevoel van saamhorigheid. Petra is luisterend en heeft mij weer moed en zin gegeven in de dingen die ik doe voor De Leeuwenkuil." 

Bonnie Halbers, Kunstencentrum "De Leeuwenkuil"in Deventer