Herkent u deze situatie?
U heeft een afspraak bij een bedrijf en meldt zich bij de balie. De receptioniste is druk bezig en heeft geen aandacht voor u en ze heeft zelfs geen oogcontact gezocht! De eerste indruk is gevestigd!

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie te allen tijde gastvrij en klantgericht werkt? Het verplaatsen in de klant wordt een tweede natuur tijdens:

Training “Versterkte Klantenbinding”

Met deze training krijgt u inzicht in uw eigen communicatiegewoontes en hoe u op anderen overkomt. Dit betekent voor u dat u het begrip klantgerichtheid inhoud kunt geven. U leert te spreken, denken en handelen vanuit het oogpunt van uw klant.

Na afloop van de training “Versterkte Klantenbinding” weet en kunt u:
● actief luisteren, samenvatten & doorvragen
● hoe kan ik de verwachtingen van de klant overtreffen?
● houding, uitstraling & gedrag en het effect op de klant
● omgaan met lastige situaties en toch klantgericht blijven
● wat is gastvrijheid?
● wat is klantgerichtheid?

Van weten & kunnen, naar willen & doen.
Tijdens den trainingen sturen we op kennisoverdracht (weten) en oefenen we met nieuw aangeleerde vaardigheden (kunnen). Maar dan zijn we er nog niet! Weten en kunnen is mooi, maar willen en doen is beter. Ons handelsmerk zijn de terugkomdagen. Zo kunnen we vinger aan de pols houden of het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Borging dus.

Informatie aanvragen over de training Versterkte Klantenbinding

"Petra geeft je positieve kracht en brengt de training op een rustige, duidelijke, leerzame manier. Er worden zinvolle onderwerpen behandeld die zeer verhelderend werken!"  

Madelinde Bos, Kunstencentrum "De Leeuwenkuil"in Deventer

 

"De training van Petra was sterk van inhoud en had een goede opbouw met zeer uiteenlopende werkvormen. De manier waarop zij de groep stimuleerde tot deelname was ongedwongen en toch uitermate effectief, een bijzondere combinatie. De kwaliteiten van Petra als trainer staan voor mij als een paal boven water!"

Geert Teekens, Coördinator projecten en workshops  Energiehuis Popcentrale, Dordrecht