Herkent u deze situatie?
U bent in een hectisch telefoongesprek verwikkeld. Een klant vraagt voor de tweede keer uitleg over een verkeerde nota en had al een oplossing verwacht. De klant verliest zijn geduld en u moet het ontgelden! Daar komt nog bij dat er een andere klant voor uw balie staat, die verbaal en non-verbaal aangeeft dat hij wel heel belangrijk is. Wat doet u?

Hoe kunt u professioneel en klantgericht met diverse typen mensen omgaan? Hoe kunt u prioriteiten stellen? Hoe kunt u uw klant behouden zonder dat u uw eigen persoonlijkheid verliest? Dit kunt u voor u en uw organisatie leren door de relatie met uw klant te koesteren tijdens:

Training “Lastige Situaties Onder Controle”

De specifieke vraagstukken en problemen die binnen uw organisatie spelen worden door TrainHet in de training verwerkt, zodat ze naadloos aansluiten bij uw behoefte.

Na afloop van de training “Lastige Situaties Onder Controle” weet en kunt u:
● Assertiviteit; wat betekent het voor u?
● Een klacht? Bedankt!
● Feedback geven en ontvangen
● Klanttyperingen herkennen
● Kernkwaliteiten (Daniël Ofman) ontdekken van jezelf en collega's

Van weten & kunnen, naar willen & doen.
Tijdens de trainingen sturen we op kennisoverdracht (weten) en oefenen we met nieuw aangeleerde vaardigheden (kunnen). Maar dan zijn we er nog niet! Weten en kunnen is mooi, maar willen en doen is beter. Ons handelsmerk zijn de terugkomdagen. Zo kunnen we vinger aan de pols houden of het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Borging dus. 

Informatie aanvragen over de training Lastige Situaties Onder Controle
 

 

 

 

 

"Petra is uitnodigend, kan goed luisteren en geeft ruimte voor eigen ervaringen en is bereid nogmaals uit te leggen. Ik heb de training ervaren als leerzaam en inzichtgevend in andere standpunten." 

Ayfer, Kunstencentrum "De Leeuwenkuil" in Deventer

 

 

"TrainHet biedt een interactieve sessie waarbij collega's dichter bij elkaar worden gebracht en praktische basishandelingen productief worden nagelopen. De cursusdag heeft mij in veel opzichten geholpen, maar het meest trots ben ik op mijn persoonlijke ontwikkeling in assertieve communicatie!"

Romy, To Be Administratie Team Muziekstroom Dordrecht